Logotyp_Strandtorp_vit-bakgrund - vit_ram
Angående golfspel på Strandtorp Golfklubb under pågående coronaepidemi.
Det rekommenderas från SGF(Svenska Golf Förbundet):
Under spel ska man inte vara för nära annan spelare, utan håller ett rekommenderat avstånd.  Som exempel är när man står på green och väntar på att medspelare ska håla ut, eller när man tar upp boll ur koppen.
Du spelar naturligtvis inte om du känner dig sjuk, har feber och har hosta.
TA INTE UR FLAGGAN! Många händer har tagit i flaggstången tidigare. Smitta kan finnas kvar.
KRATTOR är en potentiell smittbärare. Därför rekommenderas det att man inte använder dessa. Om man har slagit i en bunker så rätta till ojämnheter med klubbhuvudet eller foten så gott det går.
För spel i ligorna och på tävling gäller att varje spelare skriver sitt eget scorekort.
Alltså inget byte av scorekort eller signering efter färdig rond, av scorekortet.
 Inlämning av scorekort, efter genomgång och kontroll av resultat med medspelare, sker till en utsedd person i tävlingsledning som har skyddshandskar.
För att skydda dig själv och andra, tvätta händerna ofta och om möjligt använd handsprit.
 
 


RESAN är tyvärr INSTÄLLD!
På grund av den rådande Coronaepedemin kommer resan inte att genoföras enligt tidigare planering.
Eventuellt kan det bli aktuellt med en resa i slutet av augusti eller början av september.
Allt beroende på hur det är med smittorisker då.


VÅRUTFLYKT FÖR ALLA MEDLEMMAR!

Till: Kävlinge GK

När: Lördag 25/4 2020


Samling: 06:45 vid Halmstad Arena

Avfärd: 07:00


Kostnaden är tolalt 625:-/person

I detta inkluderas bussresa dit och hem (150:-) och golf samt mat på plats(475:-)

Bussresan betalas separat vid påstigning


Första starten är kl 10.00


Är du intresserad av att hänga med är SISTA anmälningsdag den 10/4 senast kl 12.00!

Anmälan sker till Christer Patriksson , 070 579 76 90

OBS! För att resan ska kunna genomföras är minimum antalet 34 deltagare på resan. Maximalt deltagare är 48. 

DEN 18 AUGUSTI 2019 ANORDNADES DET  DEN S.K. ENGAGERARDAGEN PÅ STRANDTORP GOLFKLUBB.

Deltagare var de som har på ett eller annat sätt varit med och bidragit till förbättringar på banan, klubbhus eller annat sätt engagerat sig att bidra till en trivsam golfklubb.
Vi var 18 stycken deltagare,  de som arbetat med olika delar, de som engagerar sig i ligorna, tävlingskommité och styrelsen.
Vid denna träff hade föreninge och bolaget gemensamt gjort ett litet  grupparbete för att ta fram synpunkter och idee´r till förbättringar på anläggning och på banan. Allt för att öka trivseln, skapa intresse och att få fler att börja spela GOLF.
Efter grupparbetet hade det ordnats med en liten tävling, Norsk poängbogey.
 En variant på golfspel och kast med liten boll :)
Dagen avslutades med en gemensam måltid.

Sammanställning av grupparbetet på Engageradagen 18 augusti 2019
1.”Vad kan förbättras på anläggningen?”
# Anslagstavla, med aktuell information rörande banan:
-          Slopetabell
-          Lokala regler
-          Pris för greenfee och information om hur man kan betala.
-          Marknadsföring av möjlighet till förtäring av kaffe, andra drycker, glass och matsedel.
 
# Bättre rutiner för rengöring/ordning på städning och avtorkning av borden inne i klubbhuset.
-          Rutiner för tömning av papperskorgar och sopbehållare. Tillsyn av ordning på toaletten.
# Eventuellt sätta upp matsedel (med information om alkoholrättigheterna) på stugområdenas anslagstavlor.
 
# Golfvärdar som hjälper till och informerar efter stängningsdags och som har tillsyn över att det inte sker spel utan betald greenfee.
 
# Reklam på Hagöns camping för att få fler medlemmar. Riktar sig till ”långliggarna”.
 
# Förråd till förvaring av bag/vagn. T.ex en mindre container.
 
# Gör en pergola med presenning/segelduk som regnskydd eller ett tak över uteplatsen.
-          Bygg ut uteplatsen och anlägg en boulebana (inhägnad i anslutning till uteplatsen för att ev. kunna ta en öl eller ett glas vin)
-          Kan tältet fungera som regn/solskydd på uteplatsen?
-          Byt golvet på uteplatsen och gör golv runt klubbhuset så man kan sitta och se ut över övningsgreenen och banan. Och kanske ta en öl!
# Åtgärda plåtkanterna runt planteringar utanför rangehuset, så att ingen skadar sig.
 
#  Markera upp parkeringsrutor på parkeringen. Gör att fler bilar kan få plats.
 
# Ta bort dåliga slipers. Framför allt på gången upp till 1:ans tee.
 
# Dränera på planen mellan uteplatsen och rangehuset.

2.” Vad kan förändras eller förbättras på banan?”
# Bättre rutiner, tätare tömningsintervall, för att tömma papperskorgar ute på banan.

# Större skyltar med info. om out of bounds på hål 3, hål 6 och hål 8.

# Skylt: ”Släng peggarna i kopparna”

# Ny sand i bunkrarna             

# Lokala regler på scorekort.

# Kortare gräs på kullarna. Klipp ner så man kan hitta bollen om den hamnat där.

# Klipp längre ut på högersidan, utanför out of bounds, på hål 1 och 5.

# Ändra informationen på tavlan vid tee om längden på hål 4. Den nya tee:n gör hålet längre.

# Öka på längden och höjden på nätet mellan rangen och hål 7. Idag är det stor risk att bli träffad av en snett slagen boll när man är på green eller i närheten av green/bunker.
 
3.”Vad kan förbättras eller förändras under 1-3 år?”
 
# Håll gräset på kullarna rutinmässigt på en lägre höjd. (Se under punkt 2)
 
# Bygga om eller till så att det finns omklädningsrum för dam & herr, med duschmöjlighet.
   (Kan också ge möjlighet för att ordna ställplatser för husvagn/husbil, med hyresintäckter)
 
# Strategiskt utplacerade bunkrar på t.ex hål 6 för att göra det hålet lite mer spännande och kanske på något ytterligare hål. Kanske på hål 4?
 
# Utbyggnad av altanen runt klubbhuset (Se komentar under punkt 1).
 
# Nytt trallgolv på uteplatsen (”innan någon trampar igenom”). ( Se under punkt 1)
 
# Baja Maja (förslag från samtliga grupper) som placeras i anslutning till tee på hål 6 eller ev. på hål 7.
 
4.”Vad kan förbättras eller förändras över 10-års period?
 
# Separata utslag på 2.a rundan för 18 håls-spel.
 
# Utbyggnad till 12 hål.
 
# Bygga om eller till så att det finns omklädningsrum för dam & herr, med duschmöjlighet.