Logotyp_Strandtorp_vit-bakgrund - vit_ram

                                                               Banvärd

Banvärdsverksamhetens uppgifter:
– Att se till så att speltempo följs och att genomsläppningar görs vid behov.
– Kontrollera så att alla har en korrekt utrustning och inte delar på bag.
– Kontrollera att nedslagsmärken lagas och uppslagna torvor läggs tillbaka.
– Kontrollera att greenfeeavgift betalats.
– Kontrollera att störande nedskräpning på banan inte sker.
– Rapportera till kansli eller banpersonal om spelare missköter sig .
– Kontrollera Golf-id

Vi söker just nu dig som kan tänka sig att ställa upp som banvärd ett par kvällar/dagar under säsong 2022.